HOVEDLØPET & O-LANDSLEIR 2021

SÅPE, SÅPE, HAR DU VASKA DÆ MED SÅPE?

SMITTEVERN UNDER HLOLL 2021

Som alle vet må smittevern ligge som en føring for avviklingen av Hovedløpet og O-landsleiren. Sette deg derfor inn i smittevernreglene som gjelder for Hovedløpet og O-Landsleiren (HL/OLL).

Det vil fortsatt være flere kommuner med lokale tiltak som gir strengere føringer enn disse, og alle må derfor holde seg oppdatert via sin bostedskommunes hjemmeside.


Gjør det godt kjent med smittevernreglene, det gjelder utøver som leder. Sperringer og instrukser fra arrangører skal respekteres. Husk god håndhygiene!

Smittevern er publisert i Eventor