HOVEDLØPET & O-LANDSLEIR 2021

NO SKA VI HA DET ARTI

O-LANDSLEIREN 2021

Her finner du relevant informasjon for hvem, hva og hvor under OLL. 

Først finner du et avsnitt angående opphold og overnatting, farge-/treningsgrupper, deretter PM for Aktivitets- og treningsdagen, og til slutt PM for kretsstafetten

Dokumentene er publisert i Eventor

Opphold og overnatting

Vi har i år to overnattingssteder med to skolekohorter med maks 200 stk grunnet smittevern. Disse kohortene skal til enhver tid holdes fraskilt og vi ber innstendig om at besøk mellom skolene unngås. Vi legger til rette med sperrebånd o.l. ved arrangementer hvor begge kohortene samles. Sperrebånd og vakter skal respekteres.


De to overnattingsstedene er Frol barneskole (Frol) og Levanger ungdomsskole (LUSK). Vi har fordelt kretsene på de to skolene og ber om oppmøte på respektive overnattingssted for innkvartering.

Farge-/treningsgrupper

Alle deltagere og ledere er fordelt på treningsgrupper/mindre kohorter med egen fargekode grunnet smittevernhensyn. Alle SKAL under hele oppholdet følge sin fargegruppe.

Dette gjelder hele tiden som under bespisning, overnatting, transport og trening etc.

Vi har etter ønske fra kretslederne satt opp treningsgrupper/mindre kohorter etter krets og alder så langt det lar seg gjøre.

PM AKTIVITETS- OG TRENINGSDAG - FREDAG 6. OG LØRDAG 7. AUGUST

Aktivitets- og treningsdag

Som en del av Hovedløpet og O-landsleiren har Frol IL Orientering gleden av å ønske dere velkommen til årets aktivitets- og treningsdager. På grunn av koronapandemien må dagene kjøres delvis som to separate arrangement.

Arena for aktivitetsdagen er Staupsmarka og Staupshaugen.

Arena for treningsdagen er Børsåsen.

PM KRETSSTAFETT - SØNDAG 8. AUGUST

Kretsstafett

O-landsleiren avsluttes søndag med en kretsstafett på Levanger ungdomsskole/Røstad. 

Safetten gjennomføres som sprintstafett med fire etapper DHHD. 

PM er publisert i Eventor.

Her finner du også dokumentet "Forbund å passere i sprint". 


I år er det også utkledningskonkurranse, og premie til laget med mest kreative kostyme!