HOVEDLØPET & O-LANDSLEIR 2021

VI GLEDE OSS TE DU KJÆM!

Program Hovedløpet og O-landsleiren 2021

Tidsplan HLOLL2021


Vi har i år valgt å kun publisere tidsplanen på internett. Dette for å enklere kunne justere iht. endringer om noe skulle oppstå. 
Ved å trykke HER finner du tidsplanen. 
Du finner også tidplanen ved å scanne QR koden i deltakerheftet, eller på arrangørkortet som alle arrangører bærer. 

Tirsdag 3. august


Innkvartering ved Levanger ungdomsskole og Frol barneskole fra kl. 12:00. Det vil også være muligheter for trening i relevant terreng, både skog og sprint. Kart til fortrening hentes klubb-/kretsvis i infosentrene på overnattingsstedene. 

 • Innkvarterting fra kl. 12:00
 • Levanger ungdomsskole og Frol barneskole

Onsdag 4. august 


Hovedløpet Sprint. Sprintdistansen vil foregår i Levanger sentrum.

Løpsområdet er preget av sentrumsbebyggelse med kvadratisk gatestruktur, samt områder med parker og mer komplekse bygninger. Det er gangavstand fra overnatting til løpsområdet.


Hold deg oppdatert på sperret terreng på Norsk Orientering  sine hjemmesider.

 • Første start kl. 10:00
 • Levanger sentrum

Torsdag 5. august


Hovedløpet Lang. Landistansen går på kartet Nybrotta.

Området består hovedsakelig av granskog av varierende alder med innslag av enkelte større myrer og partier med furu- og blandingsskog.
I øvre deler finnes typisk detaljfattig og diffust trønderterreng, og i nedre deler finner man mer kontinentalt terreng med raviner og større formasjoner. Det er få stier, men generelt relativt god løpbarhet.


Hold deg oppdatert på sperret terreng på Norsk Orientering sine hjemmesider. 

 • Første start kl. 10:00
 • Nybrotta, Levanger

Fredag 6. august


O-landsleiren 2021.

Aktivitetsdagen består av spennende og morsomme lagkonkurranser med blant annet Mor-O-løp som står på programmet. Nærmere informasjon kommer i egen PM.

På fredag kveld blir det også utendørs disko på Levanger ungdomsskole. Det blir rigget scene og det er leid inn DJ, med en liten overraskelse!

 • Hele dagen
 • Levanger 

Lørdag 7. august


O-landsleiren 2021.

Treningsdagen består av et tredelt opplegg med momenttrening i Børsåsen. Deltakerne blir busset til start fra overnattingstedet. Fra Børsåsen og tilbake til overnattingen blir det en quizløype. Nærmere informasjon kommer i egen PM.

Det blir premieutdeling med underholdning på kvelden.

 • Hele dagen
 • Levanger

Søndag 8. august


Kretsstafetten går på campus til Nord universitet på Røstad i Levanger. Området består av kombinert skole- og parkområde med innslag av små skogspartier.


Det er gangavstand fra overnattingene til løpsområdet. Stafetten arrangeres som sprintstafett med etappefordeling DHHD, med start klokken 10.00.

 • Antatt start kl. 10:00
 • Levanger ungdomsskole, Røstad